Tehnici inovative în valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe Valea Sebeșului

”Tehnici inovative în valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe Valea Sebeșului din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei” este un proiect realizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și asociația norvegiană NUDA AS.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei deține un patrimoniu alcătuit din peste 100.000 piese grupate pe colecții. Între colecțiile instituției, un loc important îl ocupă colecția de icoane pe sticlă. Această colecție care cuprinde peste 550 de piese reprezentative pentru toate școlile de pictură tradițională pe sticlă din România. Dintre acestea, peste 60 de piese sunt atribuite școlilor de pictură tradițională așezate pe Valea Sebeșului. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: documentarea prin tehnicile realității virtuale a icoanelor pe sticlă provenite din valea Sebeșului și prezentarea acestora în cadrul unei expoziții inovative care va fi organizată în Secția Pavilionară a Muzeului (Palatul Reduta), cu posibilitatea itinerării acesteia în alte spații expoziționale adecvate; restaurarea și conservarea în vederea expunerii a 66 de icoane pe sticlă; diseminarea rezultatelor proiectului.

Theme: Overlay by Kaira