Tehnici inovative în valorificarea patrimoniului cultural. Icoanele de pe Valea Sebeșului din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei


  • Promotor de proiect: Muzeul Etnografic al Transilvaniei
  • Partener de proiect: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (România), NUDA AS (Norvegia)
  • Valoarea proiectului: 618.161 lei (129.265,59 euro)
  • Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 618.160 lei (129.265,59 euro)
  • Durată: 24 luni
  • Locație de implementare: Cluj-Napoca (România), Bergen (Norvegia)

Muzeul Etnografic al Transilvaniei deține un patrimoniu alcătuit din peste 100.000 piese grupate pe colecții. Între colecțiile instituției, un loc important îl ocupă colecția de icoane pe sticlă. Această colecție care cuprinde peste 550 de piese reprezentative pentru toate școlile de pictură tradițională pe sticlă din România. Dintre acestea, peste 60 de piese sunt atribuite școlilor de pictură tradițională așezate pe Valea Sebeșului. Prezentul proiect își propune optimizarea gradului de punere în valoare a icoanelor pe sticlă provenite din această zonă prin utilizarea tehnicilor inovative din domeniul realității virtuale pentru explorarea completă a picturii, pentru realizarea unor expoziții virtuale, prin restaurare virtuală și prin utilizarea unor aplicații cu componentă ludică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: documentarea prin tehnicile realității virtuale a icoanelor pe sticlă provenite din valea Sebeșului și prezentarea acestora în cadrul unei expoziții inovative care va fi organizată în Secția Pavilionară a Muzeului (Palatul Reduta), cu posibilitatea itinerării acesteia în alte spații expoziționale adecvate; restaurarea și conservarea în vederea expunerii a 66 de icoane pe sticlă; diseminarea rezultatelor proiectului. Proiectul are un accentuat caracter inovator prin folosirea tehnologiei digitale în documentarea și promovarea unor elemente eminamente tradiționale cum sunt icoanele țărănești, elemente de referință pentru patrimoniul cultural al României.

Imaginile realizate prin proiect vor avea un înalt grad de detaliere, corespunzătoare exigențelor tot mai mari ale publicului vizitator de expoziții virtuale și vor asigura în același timp, prin aplicațiile și tehnologiile achiziționate, un înalt grad de interactivitate. Rezultatele directe așteptate ale proiectului sunt: restaurarea și conservarea în vederea expunerii a unui număr de 66 de icoane pe sticlă, realizarea unei expoziții inovative de prezentarea prin intermediul tehnicilor realității virtuale a patrimoniului MET cu mijloace tehnice atractive si interactive. Pe termen mediu si lung, proiectul se va dezvolta prin extinderea documentării și prezentării prin intermediul tehnicilor realității virtuale a altor scoli de pictură țărănească pe sticlă din Transilvania, reprezentate în colecțiile MET, contribuind la valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și la dezvoltarea turismului cultural. Rezultatele indirecte sunt: atragerea unui număr mai mare de tineri in muzeu, creșterea satisfacției vizitatorilor prin utilizarea tehnicilor de realitate virtuala si artefactelor digitizate, adoptarea de către MET a tehnologiilor multimedia de ultima generație pentru expunerea patrimoniului cultural. Parteneriatul cu Asociația Nordica de Design continua si se extinde prin cooptarea in consorțiu a UTCN, AND va pregătii un plan de replicare si dezvoltare a expoziției astfel încât acesta sa poată fi extins in MET sau aplicata in alte muzee interesate.

Theme: Overlay by Kaira